IEC06 ( VSF ) บางกอกเคเบิ้ล

สายไฟฟ้า IEC06 หรือ VSF เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตร.มม. ถึง 1.5 SQ.MM. ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 300V ทื่อุณหภูมิ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

การใช้งาน

สำหรับงานติดตั้งถาวร
เดินสายไฟฟ้าภายในต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดหยิบยกได้ หรือต่อเข้าดวงโคม
ข้อควรระวัง
ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

โทรสอบถามส่วนลดที่นี่

ซือครบ 5,000บาท แถมคีม 1ตัว ยกเลิก